Clasica P

Stuteri Pepinos stuteriverksamhet och uppfödning drevs 2002-2015. Det kommer förhoppningsvis dock att födas flera "Pepino-föl" i framtiden!